ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ آغاز شد

ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ آغاز شد

پیش دبستان و دبستان غیر انتفاعی دخترانه مهریزدان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باظرفیت محدود آغاز به ثبت نام نموده است